BulutTahsilat -FİNANSAL OKURYAZARLIK NEDİR?

FİNANSAL OKURYAZARLIK NEDİR?

İnsanın yaşamını sürdürürken ekonomik durumunu da doğru bir şekilde yönetebilmesi gerekir.

FİNANSAL OKURYAZARLIK NEDİR?

13 Temmuz 2021

Finansal Okuryazarlık Nedir?
 
İnsanın yaşamını sürdürürken ekonomik durumunu da doğru bir şekilde yönetebilmesi gerekir. Gelir durumuna göre belirlenen bütçenin, genel ve kişisel olarak finansal planlamalarını yapabilmek için finansal okuryazarlık önemlidir. Bu beceriyi kazanabilmek ve hayata farklı bir pencereden bakabilmek için kişinin kendisini ekonomi alanında geliştirmesi gerekir. Ekonomi ve finans alanlarına yeterli önemi vermeyen kişiler finansal bir problem ile karşılaştıklarında doğru kararları almakta ve süreci yönetmekte sorun yaşayabilirler. Bu nedenle insanlar, farklı alanlarda finansal planlamaları yapma açısından kendilerini yetiştirmelidir.

Finansal okuryazarlık, bireylerin finans alanında farklı durumlara göre doğru planlamaları yaparak ekonomik süreci yönetecek donanıma sahip olmasıdır. 
 
Finansal Okuryazarlık Avantajları

Finansal okuryazarlık her kişinin ihtiyacı olan bir temel yaşam becerisidir. Ekonomi ve finans konularında temel bilgileri öğrenerek bunların günlük yaşamda uygulanmasını sağlar. Ayrıca sağladığı avantajlar da bulunmaktadır. Bu avantajlar sayesinde yapılabilecekler şunlardır:
  • Küçük alışverişlerden, yapılacak büyük yatırımlara kadar tüm finansal kararların doğru bir şekilde verilebilmesini sağlar.
  • Finansal hedeflere ulaşmak için çok önemli olan para yönetimi becerilerinin kazanılmasını sağlar. Böylece parayı doğru yöneterek hedeflere ulaşılabilir.
  • Dünya ve ülke ekonomisi ile ilgili faiz oranları, krediler gibi finansal konuları anlayarak bunlar hakkında yorum yapabilme becerisi kazanılabilir.
  • Yatırım araçlarının tümü hakkında bilgi sahibi olarak paranın nasıl değerlendirileceği ve hangi yatırımların yapılabileceği gibi konularda doğru kararlar alınabilir.
  • Finansal yönetim doğru şekilde yapılarak finansal istikrar sağlanabilir. Böylece yaşam boyu ekonomik güvence oluşturulabilir.
  • Elde edilen bilgiler ile aile üyelerinin ya da yakın çevrenin finans alanında bilinçlendirilmesine katkı sağlanabilir.
 
Finansal okuryazarlık, kişilerin kendilerini ekonomik anlamda yeterli duruma getirmelerine, bu sayede finansal bir sürekliliği sağlamalarına yardımcı olur. Kavram üzerinde hakimiyet arttırıldıkça satın alınmak istenen bir ögenin gerekliliği, uygunluğu veya bunun bir sorumluluk olup olmadığı değerlendirilerek satın alma süreci ile ilgili sağlıklı kararların verilmesini sağlar. Böylece giderlerin ihtiyaca göre belirlenebilmesi konusunda yol gösterici olur. Tüm bu süreçlerin bilinçli bir şekilde kontrolü, insan yaşamının ekonomik açıdan daha güvenli ve kontrollü olarak sürdürülmesini sağlar.
Sizler de finans ve ekonomi alanlarında temel kavramları öğrenerek gündelik yaşamda paranızın doğru yönetilmesini sağlayabilir, BulutTahsilat’ın üstün yetenekleri ile gelir ve bütçenin etkin bir şekilde yönetilebilmesine yardımcı olabilir, tasarruf, yatırım ve birikim yapma konusunda şirketinizin doğru adımlar atabilmesine katkı sağlayabilirsiniz.
 
Kaynakça: https://www.iienstitu.com/blog/finansal-okuryazarlik-nedir


Önceki Yazılar
...
DÜNYADA DİJİTAL BANKACILIK KULLANIMI ÜZERİNDE PANDEMİ SÜRECİNİN ETKİLERİ

Dijital bankacılık müşterilerinin dijital banka kanallarını tercih etmelerindeki ana faktörler; maliyet, kullanımının kolay oluşu, yarattığı güven duygusu ve nüfusun yapısal özellikleridir.

...
BULUTTAHSİLAT - MASTERCARD İŞ ORTAKLIĞI

BulutTahsilat- MasterPass işbirliği sayesinde müşterilerinizden tek tıkla ve güvenle ödeme alabilirsiniz.

...
TÜRKİYE’DE AÇIK BANKACILIĞIN TARİHİ

Bankalararası Kart Merkezi’nin (BKM) desteği ile son yıllarda FinTech sektöründe adını sıkça duyduğumuz “Açık Bankacılık” konusunu ele alan bir çalışma yayınlandı.

BulutTahsilat - Referanslar