BulutTahsilat -TÜRKİYE’DE AÇIK BANKACILIĞIN TARİHİ

TÜRKİYE’DE AÇIK BANKACILIĞIN TARİHİ

Bankalararası Kart Merkezi’nin (BKM) desteği ile son yıllarda FinTech sektöründe adını sıkça duyduğumuz “Açık Bankacılık” konusunu ele alan bir çalışma yayınlandı.

TÜRKİYE’DE AÇIK BANKACILIĞIN TARİHİ

23 June 2021

TÜRKİYE’DE AÇIK BANKACILIĞIN TARİHİ

Açık Bankacılık konusunda dünyanın birçok ülkesinde, farklı biçimlerde uygulamalar olurken ülkemizde herhangi bir zorunluluk olmamasına karşın bankalar, seçtikleri API’lerini kullanıma açarak Açık Bankacılık için ilk adımları atmaya başlamışlardır. Fintech’ler ise hayallerindeki projeleri hayata geçirmek üzere bankalar ile tek tek görüşmeler yapmış, hatta bu konuda sayısı az da olsa özenli ürün ve hizmetleri kullanıma sunmaya başlamışlardır. Açık Bankacılık bankalara ise iş birliğinin ötesinde Fintech gibi hareket edip yeni nesil çözümler geliştirme imkânı vermektedir.

Bankalararası Kart Merkezi’nin (BKM) desteği ile son yıllarda FinTech sektöründe adını sıkça duyduğumuz “Açık Bankacılık” konusunu ele alan bir çalışma yayınlandı.


Yayınlanan çalışma “Açık Bankacılık” kavramının ne olduğuna, önemine ve bankacılığın geleceği için ne anlam ifade ettiğine değinilen çalışmada sektör uzmanlarının değerlendirmeleri ve konuya yönelik detaylı bilgilere yer veriliyor. “Açık Bankacılık: Bankacılığın Geleceği” başlığını taşıyan çalışmada API kavramından Açık Bankacılık fırsatlarına, PSD2 düzenlemelerinden dünyadaki Açık Bankacılık örneklerine kadar finans sektörü için kritik önem taşıyan birçok konudan bahsediliyor. Çalışmanın giriş bölümünde şu ifadeler yer alıyor; Bankacılık ve finans sektörü, teknolojik yeniliklerin öncüsü sayılan sektörlerin içinde yer alıyor. Şüphesiz ki bu ilginin altında sektörün teknolojiyi, tüketicilerin ve kurumların birim zamanda yapabildikleri işlerin sayısını veya kalitesini artırmak olarak algılaması yatıyor.

İlk Elektronik Fon Transferi (EFT) işlemi, 1851 yılında telgraf üzerinden gönderilen basit bir mesajdan ibaretti. Aradan geçen yaklaşık 200 yıla yakın süre sonunda ise bugün uzaktan hesap açmanın ve bankalara hiç uğramadan nakitsiz bir yaşamı yönetmenin ve neredeyse tüm finansal hizmetlerden faydalanmanın mümkün olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Bankacılık ve finans sektörünün temelindeki en önemli bileşen olarak kabul edebileceğimiz para kavramı da değişim gösteriyor. Çağlar boyunca fiziksel bir değer ifade eden değerli madenler, sonrasında basılı banknotlara dönüştü. İçinde bulunduğumuz dönemde büyük ölçüde dijitalleşen para kavramı hızla bireyler, şirketler ve topluluklar için özelleştirilebilecek bir geleceğe adım atıyor. Mobil iletişim dönemi ile birlikte teknik imkanların artık cebimize sığar hale gelmesi, bankaları da cebimizde taşınabilir hale getirdi. Diğer yandan yatırım fonları ve girişimcilik ekosistemlerinin hızla büyümesi, sektöre yönelik yenilikçi fikirlerin bankacılık ve finans sektörü dışında da şekillenmeye başladığı benzersiz bir dönemi beraberinde getirdi.
Geleneksel yöntemlerin ve regülasyonların dışında doğan finansal teknoloji şirketleri zamanla yasal düzenlemeler ile sınırları belirlenen ve bugün “Fintech” olarak isimlendirebileceğimiz yeni bir ekosistemin şekillenmesine vesile oldular. Fintech ve bankacılık arasındaki ilişki ilk dönemlerinde belirsizlik taşısa da bugün bankalar ve Fintech’ler birbirlerinden güç alan iş birlikleri ile ilerlemeyi tercih ediyorlar. Pazardaki yoğun rekabet ve iletişim dünyasının hızı bankaları, Fintech’ler ile kuracakları iş birlikleri için yenilikçi ve hızlı yollar geliştirmeye sevk ederken girişimlerin talepleri de bankaların daha önce adım atmadıkları yeni bir alana girmesini mümkün kıldı: Açık veri politikaları, farklı bir ifade ile “Açık Bankacılık”.

Açık Bankacılık Nedir?

Bankaların, sunduğu API’lar ile üçüncü parti kurumların finansal hizmetler geliştirmesine izin vermesi şeklinde tanımlanabilecek olan Açık Bankacılık, sektör açısından verinin demokratikleştirilmesi olarak tanımlanıyor. Bu yaklaşım başlangıçta bankalar tarafından üstlenilen bir inisiyatif iken bugün dünyanın farklı coğrafyalarında, finans sektöründe rekabet ortamını güçlendirmek amacıyla, kanunlar tarafından zorunlu tutulan bir yaklaşıma dönüşüyor. Avrupa Birliği tarafından hayata geçirilen PSD2, Asya ülkeleri ve bankaların farklı yaklaşımları ile Açık Bankacılık hızla büyüyen yeni bir yaklaşım olarak karşımıza çıkıyor.

 Açık Bankacılık Neden Önemlidir?

Bankacılık ve finans sektörü ile birlikte bu ekosistemin içinde kalan veya bir şekilde ortak bir kesişim kümesi bulunan tüm alanlar, her geçen gün birbirine daha fazla yakınsayarak yeni bir dünyanın kapılarını açıyor. “Açık Bankacılık” sadece bir strateji veya mecburiyet olmanın ötesine geçerek sektörün geleceğini ifade ediyor.
Bununla birlikte açık bankacılığın avantajlarının ortaya çıkabilmesi için bankalar ile Kayaport Teknoloji/BulutTahsilat gibi fintek firmalarının beraber hareket etmeleri, sahip oldukları birikimleri müşteri memnuniyetini ve dolayısıyla yeni gelir kanallarını artıracak şekilde organize etmeleri büyük önem taşıyor.


KAYNAK: https://fintechistanbul.org/2019/07/09/acik-bankacilik-bankaciligin-gelecegi/


Önceki Yazılar
...
TÜBİSAD’IN “E-TİCARET ETKİ ANALİZİ 2020 RAPORU” AÇIKLANDI

TÜBİSAD’ın, Deloitte Digital işbirliğiyle hazırlanan “TÜBİSAD Ekonominin Dönüştürücü Gücü: E-Ticaret Etki Analizi 2020 Raporu, Türkiye E-Ticaret Ekosistemine Bakış” başlıklı araştırmanın bulguları açıklandı.

...
ÖDEME SİSTEMLERİNDE GÖRÜNMEZLİK TRENDİ VE RİSKLERİ

Önümüzdeki dönemde öne çıkması beklenen trendlerden ilkinin ödemelerin görünmez olması olduğu net olarak söylenebilinir.

...
FİNANS SEKTÖRÜNDE YENİ İŞ MODELLERİ

Dijitalleşen dünya ile birlikte kullanıcı deneyimleri, beklentileri ve ihtiyaçları da her gün değişiyor.

BulutTahsilat - Referanslar