BulutTahsilat -FİNANSAL YENİLİKLERİN ORTAYA ÇIKIŞ NEDENLERİ VE FİNANSAL YENİLİKLERİN OLUMLU YÖNLERİ

FİNANSAL YENİLİKLERİN ORTAYA ÇIKIŞ NEDENLERİ VE FİNANSAL YENİLİKLERİN OLUMLU YÖNLERİ

Finansal yeniliğin neden oluştuğu incelendiğinde üç temel finansal yenilik türü olduğu görülmektedir..

FİNANSAL YENİLİKLERİN ORTAYA ÇIKIŞ NEDENLERİ VE FİNANSAL YENİLİKLERİN OLUMLU YÖNLERİ

26 Ekim 2021

Twitter-icon
Finansal yeniliğin neden oluştuğu incelendiğinde üç temel finansal yenilik türü olduğu görülmektedir; talep koşullarındaki değişikliklere yönelik tepkiler, arz koşullarındaki değişikliklere yönelik tepkiler ve düzenlemelerden kaçınılma. Finansal yeniliklere neden olan faktörler, ekonomideki faiz oranları, enflasyon ve kambiyo kurlarındaki sürekli dalgalanmalardır. Söz konusu dalgalanmalar neticesinde ortaya çıkan risk, kredi veren finans kurumları ve yatırımcıların kararlarını büyük ölçüde etkilemektedir. Enflasyon oranındaki düzensiz artışlar, faiz ve kur oranlarındaki sürekli değişmeler nedeniyle finansal kurumların bilançolarındaki hem aktif hem de pasiflerini vade yapılarına uygun hale getirmek zorunda kalmışlardır. Bu bağlamda mevcut finansal kurumlar riski azaltmak için yeni teknikler geliştirmişlerdir. Finansal piyasalardaki işlem maliyetleri de finansal yeniliğin nedenlerini açıklamaktadır. Ekonomik büyüme finansal aracıları finansal yenilikleri uygulamaya koyma konusunda olumlu yönde etkilemektedir. Finansal yeniliklere neden olan en önemli faktörlerden bir diğeri ise bilgi işlem ve iletişim alanındaki teknolojik gelişmelerdir.Ayrıca vergilerde finansal yenilikleri etkileyebilir. Bu sebeple vergi yükümlülüğünü azaltmak için bazı gelir akımlarının yeniden adlandırılması finansal yeniliklere öncülük edebilmektedir.

Finansal yeniliklerin olumlu yönleri kısaca aşağıdaki şekilde özetlenebilir:

-Ekonomik büyümeyi olumlu yönde etkiler.
-Maliyetleri azaltır. 
-İşletmelerin ve bireylerin yatırım kararlarını, tüketim kararlarını zamana yayarak bu kararları daha verimli almalarına olanak sağlar.
-Tüketicilere mevcut risklerini yönetebilecekleri yeni fırsatlar sunar.
- Müşterilere daha çok ve daha çeşitli ürün ve hizmet sunma olanağını sağlar.
-Rekabeti canlı tutar.
-Uluslararası finans piyasalarının entegrasyonunu artırır.
-Yeni ve daha düşük fiyattan finansman olanakları sağlayarak işletmelerin fon bulmalarına katkı sağlar.
-Ekonomik dengeyi sağlayarak makroekonomik dalgalanmaların azalmasına yardımcı olur.
 
  • Sizler de BulutTahsilatın katma değeri yüksek yetenekleri ile finansal süreçlerinizin yönetimini doğru şekilde yapılarak finansal istikrar sağlanabilir. Böylece yaşam boyu ekonomik güvence oluşturulabilirsiniz.
 
Kaynakça: https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/564045


Twitter-icon
Önceki Yazılar
...
API TEKNOLOJİSİ VE AÇIK BANKACILIK KAVRAMI

Dünyanın birçok yerinde ve hayatın her bir alanında hızlı bir şekilde etkisini gösteren ve hissettiren dijital dönüşüm, tüm finansal süreçlerin içeriklerinin ve biçimlerinin değişmesine sebep olmuştur.

...
ÖDEMELERDE ÖDEME SAYFASININ ÖNEMİ

Eskiden alışveriş ve ödeme dendiğinde dışarı çıkıp mağazaları gezerek gerekirse ürünleri üzerimizde deneyerek alıp; mağazada ödeme yapmak akla gelirdi.

...
AÇIK BANKACILIĞIN DÜNYA ÜZERİNDEKİ KONUMU

ECOMMPAY tarafından yapılan bir araştırmaya göre Birleşik Krallık’taki tüketicilerin sadece yüzde 14’ü açık bankacılık kavramını tamamen anlamış durumda.

BulutTahsilat - Referanslar