BulutTahsilat -FİNANSAL TEKNOLOJİNİN DÜNÜ, BUGÜNÜ VE YARINI

FİNANSAL TEKNOLOJİNİN DÜNÜ, BUGÜNÜ VE YARINI

Fintech, finansal hizmetlerin kullanımını geliştirmek için tasarlanmış bir yenilik olarak karşımıza çıkıyor.

FİNANSAL TEKNOLOJİNİN DÜNÜ, BUGÜNÜ VE YARINI

22 December 2020

FİNANSAL TEKNOLOJİNİN DÜNÜ, BUGÜNÜ ve YARINI

Fintech, finansal hizmetlerin kullanımını geliştirmek için tasarlanmış bir yenilik olarak karşımıza çıkıyor.  2008 küresel mali krizi ise finansal teknolojinin kırılım anını temsil ederek hızla yükselmesine vesile oldu. Günümüzde ise Fintech yeni uygulamaların da ortaya çıkması ile hızla gelişiyor.

FinTech'in gelişimine kısaca bakacak olursak üç aşamada ortaya çıktığı söylenebilir. FinTech 1.0 olarak adlandırılan birincisi, 1866'dan 1967'ye kadar, devam ederek büyük ölçüde analog kalındığı zaman. Bir sonraki dönem, FinTech 2.0, dijital teknolojinin gelişmesi ile karakterize edilen bir dönem olan 1968'den 2008’e kadar devam ediyor. 2009 yılından bu yana, FinTech 3.0 adını verdiğimiz dönemde ise finansal hizmetler doğrudan tüketiciye ulaşmaya başladı.

Gelecekte ise gelişmiş ve gelişmekte olan pazarlarda FinTech yeniliklerinin yakınsaması bekleniyor. Bu döneme ise FinTech 4.0 adı verilmektedir, verilerden daha fazla para kazanılması ve dijital kimliğe güvenilmesiyle karakterize edilmesi öngörülüyor.

Delottie’un 2020 yılında yaptığı ankete göre Finans liderleri, bu değişikliklerin bazılarına olan ihtiyacı halihazırda kabul ediyor. Ankete katılanların% 60'ından fazlası bulut yatırımlarını artırmayı bekliyor ve  % 51'i ise veri analitiği harcamalarını artıracağını söylemiş. % 40 ve %43'ü ise sırasıyla otomasyona ve yapay zekaya yapılan yatırım harcamalarında artış bekliyor.

Yapay zekaya yapılan iş harcamaları dünya çapında artıyor ve mevcut araştırmalar bunun daha da büyüyeceğini öngörüyor. finans sektöründe yapay zeka çözümlerine 2022 yılına kadar 5,6 milyar dolar harcama yapılması planlanıyor. Finans sektörünün temel öncelik alanları ise güvenlik, karar verme ve müşteri deneyimi olacağı belirtiliyor.

Aynı zamanda Bankaların % 25'i halihazırda dolandırıcılığı önlemek için sistemlerin geliştirilmesi üzerinde çalışıyor. Tahminlere göre bankalar, yapay zeka yardımıyla 2030 yılına kadar 1 trilyon dolar tasarruf elde edecek.

Yapay zeka'ya en büyük yatırım ise finans sektöründeki şirketler tarafından gerçekleştiriliyor; bunun etkilerini uzak olmayan bir gelecekte deneyimleyeceğimiz aşikar.
Dünyadan bir kaç örneğe bakacak olursak;
  • Fransa'nın en büyük bankalarından biri olan Societe Generale, 2020 yılına kadar 900 şubesinde %15 oranında azalma olduğunu duyurdu.   
  • Önde gelen Japon şirketleri de 30.000'den fazla işyerini otomatikleştirmeye hazır olduklarını beyan ettiler.
  • Japon bankacılar da, Yapay Zeka kullanılarak alınan kararların insan emeği maliyetlerini en aza indireceğinin farkında olduklarını belirtiyor.
 
Dijitalleşmenin önemi her geçen gün daha da anlaşılıyor; pandemi ile bunun bir lüks değil zorunluluk olduğunu anladık. Karar vericiler yeni nesil sistemleri hayatımıza entegre etmemiz gerektiği konusunda hem fikir bir bakış açısına sahip.
Finansal Teknolojinin şirketlere sağladığı temel avantajları ise aşağıdaki 4 başlık olarak özetleyebiliriz.
 
 
• Üretkenliği ve kullanıcı deneyimini iyileştirmesi
 
• Şirket gelirlerini arttırması
 
• Proses otomasyonu sayesinde işletme maliyetlerini düşürmesi
 
• İşlemlere güvenlik sağlaması
 
İş verimliliğinizi arttırmak ve maliyetlerinizi azaltmak için bizlerle iletişime geçmeniz yeterli. Finansal Teknolojinin lideri BulutTahsilat ile geleceğin teknolojisini bugünden yakalayın.


Önceki Yazılar
...
2021: BEKLENEN GELECEĞİN HABERCİSİ

Pandeminin dijitalleşme için bir katalizör görevi gördüğü konusunda piyasada hemfikir bir bakış açısı hakim.

...
BANKA VE FINTECH'LERİN GELİŞEN İLİŞKİSİ

Açık bankacılık ile finansal hizmetler alanında şeffaflığın artması, rekabetin teşvik edilmesi ve inovasyonun güçlenmesi bekleniyor.

...
FINTECH TRENDLERİ

FinTech, finansal teknolojinin kısaltmasıdır ve tahmin edilebileceği gibi, işletmeler için yenilikçi çözümlere katkıda bulunmak ve bunları geliştirmek ve finansal hizmet sağlayıcılarının müşterilerine daha iyi hizmet vermesine yardımcı olmak amacıyla finans ve teknolojinin bir araya gelmesi anlamına gelir.

BulutTahsilat - Referanslar