BulutTahsilat -BİR BAKIŞTA FİNTEK TARİHİ

BİR BAKIŞTA FİNTEK TARİHİ

Finansal hizmetlerde bilgi teknolojilerini araç olarak kullanarak müşterilerine dijital çözümler üreten fintek şirketlerinin finansal sistemdeki yeri ve önemi her geçen gün artmaktadır. Teknoloji ile finansın 19. yüzyıla kadar uzanan iş ilişkisinden doğmuş olan FinTek gelişmeleri, üç ayrı dönem halinde ele alınmaktadır.

BİR BAKIŞTA FİNTEK TARİHİ

18 Aralık 2023

Twitter-icon
Bir Bakışta Fintek Tarihi
 
Finansal hizmetlerde bilgi teknolojilerini araç olarak kullanarak müşterilerine dijital çözümler üreten fintek şirketlerinin finansal sistemdeki yeri ve önemi her geçen gün artmaktadır. Teknoloji ile finansın 19. yüzyıla kadar uzanan iş ilişkisinden doğmuş olan FinTek gelişmeleri, üç ayrı dönem halinde ele alınmaktadır:

Fintek 1.0: 1866-1967 döneminde kıtalararası telgraf sisteminin kullanılmasıyla başlayan ve finansal küreselleşmeyi hızlandıran bir dönemdir. Finans alanında manuel uygulamaların kullanıldığı ve dijitalleşme geçiş sürecini içeren ilk dönemdir. İletişim ve teknoloji alt yapısının kurulmasıyla ödeme sistemleri hızlandırılmıştır. Manuel uygulamaların finans alanda kullanıldığı ve dijital uygulamalara geçiş sürecini içeren ilk dönem literatürde 1866-1967 yıllarını kapsamaktadır. Bu dönemde 1. Dünya Savaşı’ndan sonra iletişim ve teknoloji alt yapısının kurulması ile ödeme sistemlerinin hızlı olarak yaygınlaşması en önemli gelişme olarak öne çıkmaktadır.
 
Fintek 2.0: 1967-2008 yılları arasını içeren dönemde ise 1967’den itibaren iletişim ve ticari işlemlerde kullanılan teknolojilerin dijitalleşmesi ile finansal hizmetler alanında sunulan ürün ve hizmetler de dijitalleşmeye başlamıştır. ATM ile başlayan bu yeni dönem online bankacılık faaliyetleriyle birlikte gelişmiş ve finansal hizmetler daha dijital ve küresel bir hal almıştır. Özellikle internet Bankacılığı uygulamalarının, kredi kartının ve ATM’lerin sektöre kazandırılması Fintek 2.0 döneminde ortaya çıkan en önemli gelişmeler olarak karşımıza çıkmaktadır. Kredi kartlarının ve ATM’lerin ortaya çıkışı, finans ve teknoloji arasındaki ilişkiyi ortaya koyan en önemli gelişme olarak kabul edilmektedir. Bu gelişme ile birlikte finansal hizmet sektörünün dijitalleşmesi yönündeki ilk adım atılmıştır.
 
Fintek 3.0: 3. Dönem ise 2008 yılı ve sonrasını kapsamaktadır. Doğrudan halka ve firmalara hitap eden finansal ürün ve hizmetler üretebilen ve yoğun bir şekilde bilgi teknolojilerinden yararlanan start-up şirketleriyle şekillenen “2008-günümüz dönemi” de FinTek 3.0 olarak adlandırılmaktadır. Bu dönemdeki en önemli gelişme ise 2008 yılında yaşanan küresel ekonomik kriz olmuştur. Finansal teknolojiler kriz ile birlikte maliyetleri azaltma, daha fazla şeffaflık sağlama, sektördeki aracıları ve en önemlisi finansal bilgilere erişimi sağlama noktasında sağladığı fırsatlar ile bu dönemde öne çıkmışlardır. Tam bu dönemde bazı girişimciler finansal hizmetler ve teknolojiyi birleştirerek sektördeki fırsatı görmüş ve maliyetler ile fiyatları azaltarak piyasaya girmişlerdir. Finansal teknolojiler kriz etrafında oluşmaya ve olgunlaşmaya başlamış ve son 10 yıl içerisinde hızlı bir büyüme kaydetmiştir. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte bilginin daha etkin kullanılması sonucu son 10 yılda birçok yenilikçi finansal ürünün ortaya çıkmasını sağlamıştır
 
BulutTahsilat olarak bizler, Fintek 3.0 döneminde 2010 yılında amiral gemimiz olan Online Banka modülümüzle harika bir başlangıç yaptık. Böylelikle finansal veriler ile teknolojiyi bir araya getirerek açık bankacılıkta sektörün lider konumuna ulaştığımızı belirtmeliyiz. Sektörün tüm dünyada sıkı takibi ve müşterilerimizin ihtiyaçları ile orantılı bir şekilde yürüttüğümüz Ar-ge çalışmalarımız ile hizmet verdiğimiz modül sayılarını arttırdık. Günümüzde beş ayrı modülde müşterilerimize uçtan uca finans ve hazine süreçlerinde hizmet vermekteyiz. Sektör bağımsız olarak geliştirdiğimiz tüm modüllerimiz, müşterilerimizin finans ve muhasebe departmanlarını yönetmesine, geleceğe yönelik planlamalar yapmasına olanak sağlarken aynı zamanda iş yükünü hafifletip, zamanlarını daha verimli kullanmasına, insan eliyle yapılacak hata oranlarının azalmasına ve böylelikle mutlu çalışma ortamlarına sebebiyet veriyor.  Sizlerde tüm finans operasyonlarınızı BulutTahsilat üzerinden takip ederek şirketinize katma değer sağlamak ister misiniz?


Twitter-icon
Önceki Yazılar
...
AÇIK BANKACILIK TEMELLERİ

Açık bankacılık, finansal hizmet sağlayıcılarının (bankalar, sigorta şirketleri, yatırım kurumları vb.) müşteri verilerini ve hizmetlerini, güvenli ve standartlaştırılmış bir şekilde diğer finansal kurumlar ve üçüncü taraf geliştiricilere açma konseptini içerir.

...
API NEDİR? İŞ DÜNYASINDA GÜÇLÜ BİR BAĞLANTI NOKTASI

İş dünyasında başarılı olmak için kritik unsurlar vardır. Bunlar; hız, verimlilik ve etkileşim. Bu hedefler doğrultusunda API’ler aracılığıyla iş birliği ve entegrasyon yapılarak iş dünyasında dijital etkileşim ve veri akışı sağlanır. Peki, API nedir ve neden bu kadar önemlidir?

...
FINTECH VE YAPAY ZEKA NEDİR?

Fintech ve Yapay Zeka Nedir? Fintech (Finansal Teknoloji) Nedir?

BulutTahsilat - Referanslar