BulutTahsilat -BANKALARIN DİJİTAL MÜŞTERİ EDİNİMİNE İLİŞKİN DÜZENLEME

BANKALARIN DİJİTAL MÜŞTERİ EDİNİMİNE İLİŞKİN DÜZENLEME

BDDK, dün yayımladığı yönetmelik ile bankaların dijital müşteri edinimi yöntemi olarak “görüntülü görüşme” yöntemini...

BANKALARIN DİJİTAL MÜŞTERİ EDİNİMİNE İLİŞKİN DÜZENLEME

6 Nisan 2021

BANKALARIN DİJİTAL MÜŞTERİ EDİNİMİNE İLİŞKİN DÜZENLEMEBDDK, dün yayımladığı yönetmelik ile bankaların dijital müşteri edinimi yöntemi olarak “görüntülü görüşme” yöntemini kullanabileceğini ve müşterilerle yapılan sözleşmelerin elektronik ortamda imzalanabileceğini düzenledi. Düzenleme 1 Mayıs 2021 tarihinde yürürlüğe girecek.
 
Finans dünyasında dijital müşteri edinimi tarafında uzun zamandır beklenen “Bankalarca Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine ve Elektronik Ortamda Sözleşme İlişkisinin Kurulmasına İlişkin Yönetmelik” (“Yönetmelik”) 1 Mayıs 2021 tarihinde yürürlüğe girmek üzere Resmi Gazete’de yayımlandı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (“BDDK”) Yönetmeliği ile birlikte MASAK ve alt düzenlemelerine ilişkin yükümlülükler saklı kalmak kaydıyla bankaların görüntülü görüşme yöntemi ile kimlik doğrulamasına ve elektronik ortamda sözleşme kurmasına izin verilmektedir. MASAK, geçtiğimiz aylarda yaptığı düzenleme ile uzaktan kimlik tespiti konusunu bir sıkılaştırılmış tedbir olarak düzenlemiş ve detayların ayrı bir düzenleme ile belirleneceğini ifade etmişti. MASAK’ın belirttiği düzenlemenin de yürürlüğe girmesi ile beraber bankaların uzaktan kimlik tespiti süreçlerini hangi işlemler bakımından yürüteceği netlik kazanacaktır.
 
Yönetmelik neleri düzenleniyor?
Yönetmelikte, Uzaktan kimlik tespitine ilişkin genel ilkeler.
Uzaktan kimlik tespitini gerçekleştirecek personel ve çalışma ortamına ilişkin hususlar.
Görüntülü görüşme esnasında uyulması gereken ilkeler.
Kullanılabilecek kimlik belgelerinin tipi ve kişi/doküman doğrulamanın nasıl gerçekleştirileceği ve
Uzaktan kimlik tespitinde sorumluluğun kimde olacağı ve
Elektronik ortamda sözleşme ilişkisinin kurulması düzenlenmektedir.
 
 
Kimlik Tespiti esnasında NFC teknolojisi kullanımı birincil yöntem olarak belirlenmektedir.
Yönetmelikte, uzaktan kimlik tespiti için öngörülen akış aşağıdaki şekildedir;
Kişinin açık rızasının elektronik ortamda kayıt altına alınması,
Kişinin kimlik belgelerinin doğrulanması (bu yapılırken kimlik belgelerinin belirli koşulları taşıyan görüntüleri alınması, NFC gibi uygun BT teknolojileri kullanılması ve Kimlik Paylaşım Sisteminden faydalanılması)
Kişinin doğrulanması (kişinin canlılığının, görüşmeyi kendi isteğiyle yaptığının, herhangi bir sosyal mühendislik veya zorlamaya maruz kalmadığının tespitine ilişkin kontrollerin yapılması)
SMS OTP ile doğrulama yapılması (Banka tarafından iletilen SMS OTP’nin kişi tarafından doğrulanması)


 
Söz konusu akışta en dikkat çekici husus yakın alan iletişim (“Near Field Communication/NFC”) teknolojisinin kimlik belgesinin doğrulanması esnasında birincil yöntem olarak kullanılmasının zorunlu kılınmasıdır. Bu doğrultuda, BDDK’nın kimliğin doğrulanması esnasında ana kural olarak NFC ile kontrol yapılmasını, bunun herhangi bir sebep dolayısıyla gerçekleştirilememesi halinde, kimlik tespitinin görsel güvenlik unsurlarından seçilen en az 4 adet unsurun doğrulanmasını zorunlu kılmıştır. İkinci yöntemin benimsendiği durumlarda bankaların ilave olarak kişi ile sürekli iş ilişkisi tesisi öncesinde ilk finansal hareketin, müşterinin tanınmasına ilişkin esasların uygulandığı bir başka bankadaki kişinin kendi hesabından yapılması zorunlu kılınmıştır. Bu noktada, bankaların, uzaktan kimlik tespiti süreçlerinde yalnızca Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartını kullanabileceğini ve sadece gerçek kişilerin ve gerçek kişi tacirlerin kimliklerini tespit edebileceğini de not etmek gerekir.Yönetmelik Fintekleri kapsıyor mu?
Yönetmelik, bankaların kimlik tespiti esnasında uyması gereken usul ve esasları belirlemektedir. Fintechlerin veya finansal sektörde hareket eden bankalar dışındaki kurumların bu konuya ilişkin uyacağı kurallar TCMB ve ilgili düzenleyici ve denetleyici kurumlar tarafından belirlenecek olup, belirlenecek kuralların bu Yönetmeliktekine benzer olması beklenmektedir.
 
Açık Bankacılık Servisleri Aracılığıyla Kimlik Tespiti?
Bilindiği üzere, Bankaların Bilgi Sistemleri ve Elektronik Bankacılık Hizmetleri Hakkında Yönetmelik (“Bilgi Sistemleri Yönetmeliği”) uyarınca bankalar, müşteri veya müşteri adına hareket eden kişinin kimliğini tespit etmek amacıyla,
 
  1. BDDK tarafından belirlenen yöntemleri kullanabilir, ya da
  2. Hâlihazırda ilgili kişi için daha önce kimlik tespitinde bulunmuş başka bir bankadan, açık bankacılık servisleri aracılığıyla üçüncü tarafa güven ilkesi kapsamında hizmet alabilir.
 
Yönetmelik ile beraber, Bilgi Sistemleri Yönetmeliği uyarınca öngörülen ilk yöntemin detayları belirlenmekte olduğundan, kimlik tespiti için ikinci yöntem olan üçüncü tarafa güven ilkesi kapsamında yapılacak kimlik tespitine ilişkin hususların ayrı bir düzenleme ile belirleneceği düşünülmektedir. Yönetmeliği 1 Mayıs 2021 tarihinde yürürlüğe girmesi öngörülmektedir. Bu sayede, ilgili tarihte Yönetmelikte belirtilen seviyede teknolojik altyapı, iş süreci tasarımı ve insan kaynağı ihtiyaçlarını karşılayan bankaların kimlik tespiti ve sözleşme süreçlerini uzaktan yürütmesi mümkün olacaktır.
Kaynak: https://fintechistanbul.org/2021/04/02/bankalarin-dijital-musteri-edinimine-iliskin-duzenleme-1-mayista-yururluge-giriyor/


Önceki Yazılar
...
DEVRİM NİTELİĞİNDE BİR GELİŞME DAHA: 5G TEKNOLOJİSİ

Yeni teknoloji 5G’nin birden fazla sektörü değiştirmesi bekleniyor.

...
İŞLETMENİZİN BÜYÜMESİNİ SAĞLAMANIN 3 YOLU

Dijital ortamda başarılı olmak için şirketlerin her zaman çevre faktörlere uyum sağlamasını gerektirir.

...
TÜRKİYE’DE YASAL OLARAK AÇIK BANKACILIK

Ülkemizde 2013'de yürürlüğe giren 6493 nolu kanun ile PSD’ye adapte olmuş olundu.

BulutTahsilat - Referanslar