BulutTahsilat -BANKACILIĞIN GELECEĞİ

BANKACILIĞIN GELECEĞİ

Bankacılık ve finans sektörü, teknolojik yeniliklerin öncüsü sayılan sektörlerin içinde yer alıyor.

BANKACILIĞIN GELECEĞİ

16 February 2021

BANKACILIĞIN GELECEĞİ
Bankacılık ve finans sektörü, teknolojik yeniliklerin öncüsü sayılan sektörlerin içinde yer alıyor. Şüphesiz ki bu ilginin altında sektörün teknolojiyi, tüketicilerin ve kurumların birim zamanda yapabildikleri işlerin sayısını veya kalitesini artırmak olarak algılaması yatıyor. İlk Elektronik Fon Transferi (EFT) işlemi, 1851 yılında telgraf üzerinden gönderilen basit bir mesajdan ibaretti. Aradan geçen yaklaşık 200 yıla yakın süre sonunda ise bugün uzaktan hesap açmanın ve bankalara hiç uğramadan nakitsiz bir yaşamı yönetmenin ve neredeyse tüm finansal hizmetlerden faydalanmanın mümkün olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Bankacılık ve finans sektörünün temelindeki en önemli bileşen olarak kabul edebileceğimiz para kavramı da değişim gösteriyor. Çağlar boyunca fiziksel bir değer ifade eden değerli madenler, sonrasında basılı banknotlara dönüştü. İçinde bulunduğumuz dönemde büyük ölçüde dijitalleşen para kavramı hızla bireyler, şirketler ve topluluklar için özelleştirilebilecek bir geleceğe adım atıyor. Mobil iletişim dönemi ile birlikte teknik imkanların artık cebimize sığar hale gelmesi, bankaları da cebimizde taşınabilir hale getirdi. Diğer yandan yatırım fonları ve girişimcilik ekosistemlerinin hızla büyümesi, sektöre yönelik yenilikçi fikirlerin bankacılık ve finans sektörü dışında da şekillenmeye başladığı benzersiz bir dönemi beraberinde getirdi. Geleneksel yöntemlerin ve regülasyonların dışında doğan finansal teknoloji şirketleri zamanla yasal düzenlemeler ile sınırları belirlenen ve bugün “fintech” olarak isimlendirebileceğimiz yeni bir ekosistemin şekillenmesine vesile oldular. Fintech ve bankacılık arasındaki ilişki ilk dönemlerinde belirsizlik taşısa da bugün bankalar ve fintech’ler birbirlerinden güç alan iş birlikleri ile ilerlemeyi tercih ediyorlar. Pazardaki yoğun rekabet ve iletişim dünyasının hızı bankaları, fintech’ler ile kuracakları iş birlikleri için yenilikçi ve hızlı yollar geliştirmeye sevk ederken girişimlerin talepleri de bankaların daha önce adım atmadıkları yeni bir alana girmesini mümkün kıldı: Açık veri politikaları, farklı bir ifade ile “Açık Bankacılık”. Açık                Bankacılık Nedir? Bankaların, sunduğu API’lar ile üçüncü parti kurumların finansal hizmetler geliştirmesine izin vermesi şeklinde tanımlanabilecek olan Açık Bankacılık, sektör açısından verinin demokratikleştirilmesi olarak tanımlanıyor. Bu yaklaşım başlangıçta bankalar tarafından üstlenilen bir inisiyatif iken bugün dünyanın farklı coğrafyalarında, finans sektöründe rekabet ortamını güçlendirmek amacıyla, kanunlar tarafından zorunlu tutulan bir yaklaşıma dönüşüyor. Avrupa Birliği tarafından hayata geçirilen PSD2, Asya ülkeleri ve bankaların farklı yaklaşımları ile Açık Bankacılık hızla büyüyen yeni bir yaklaşım olarak karşımıza çıkıyor. Açık Bankacılık Neden Önemlidir? Bankacılık ve finans sektörü ile birlikte bu ekosistemin içinde kalan veya bir şekilde ortak bir kesişim kümesi bulunan tüm alanlar, her geçen gün birbirine daha fazla yakınsayarak yeni bir dünyanın kapılarını açıyor. “Açık Bankacılık” sadece bir strateji veya mecburiyet olmanın ötesine geçerek sektörün geleceğini ifade ediyor.
Türkiye’nin ilk finansal veri sağlayıcı BulutTahsilat olarak sizleri Açık Bankacılık uygulamalarının geleceğini keşfetmeye bekliyoruz.
Önceki Yazılar
...
7/24 PARA TRANSFERİNİ SAĞLAYAN YENİ FAST UYGULAMASINDA LİMİT 1.000 TL'YE ÇIKTI.

Banka müşterisi kişi ve kurumların 7/24 para transferlerini sağlayan ve 8 Ocak'ta 50 TL ile 20 bankada..

...
YENİ GÜNDEM: 8 HANELİ BIN NUMARASI

IIN veya daha genel kullanım ile BIN kartlı ödeme sektöründe ve benzer şekilde kullanıldığı diğer sektörlerde kartı ihraç eden kurumu tanımlayan numara bloğudur.

...
FINTECH YATIRIMLARI DİKKAT ÇEKİYOR

Küresel finans teknolojisi pazarı dünyanın en hızlı büyüyen pazarlarından biri olduğu açık bir gerçektir.

BulutTahsilat - Referanslar