02-09-2019,    BulutTahsilat
FİNTECH 2.0: YENİ BİR FİNANSAL KATILIM DÖNEMİ

FinTech 2.0: Yeni bir finansal katılım dönemi
Son birkaç yıl içinde FinTech, finansal hizmetler ekosistemi içerisine yerleşmiştir. FinTech'in genel algısı Bankacılık ve finansal hizmetler endüstrisinde yeni geliştirilen dijital ve çevrimiçi teknolojileri kullanan ürünler ve şirketler iken, FinTech'in çok daha stratejik ve odaklanmış bir rol oynadığına inanıyoruz. FinTech'in daha geniş hedefi, geleneksel finansal hizmet modellerinin temel hedefleri olmayan, nüfusun bu kesimlerinin karşılanmamış finansal ihtiyaçlarına hizmet etmektir. Bu nedenle, FinTech daha geniş finansal katılım hedefine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.
 
Bu yöndeki çabalar çeşitli şekillerde ortaya çıkmıştır:
- Yeni çağın yükselişi ile FinTechler düşük maliyetli teknolojiyi kullanarak yenilikçi çözümler sunuyor.
- FinTech'ler arasında stratejik ortaklıklar kuruluyor.
- Yeni finans argümanları oluşturuluyor.
- FinTech politikalarının oluşturulması ve işletilmesi yoluyla devlet müdahalesi, akıllı şehirler gibi girişimlerin başlatılması, küçük ve orta ölçekli işletmelere (KOBİ'ler) kredilerin hızlı onaylanması için portallar geliştiriliyor.
 
FinTech 2.0 dalgası ve nihai hedefi
FinTech 2.0'ın nihai amacı, sürdürülebilir bir ekosistem oluşturarak, FinTech’ lerin ülkenin gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH) üzerinde önemli bir etkisi olmasını sağlamak olacaktır.

Kaynak:
https://www.pwc.in/consulting/financial-services/fintech/fintech-insights/fintech-2-0-a-new-era-of-financial-inclusion.html

Referans Logoları
Referans Logoları
Referans  Logoları
Referans  Logoları
Referans  Logoları
Referans  Logoları
Referans  Logoları
Referans  Logoları
Referans  Logoları
Referans  Logoları
Referans  Logoları
Referans  Logoları